Оқу процесінің тиімділігі

1) Сіздің ұлтыңыз қандай?

2) Сіз қай тілде оқисыз немесе сабақ бересіз?

3) Сіздің жынысыңыз қандай?

4) Сіздің негізгі мәртебеңіз қандай?

5) Сіз университеттің оқу тиімділігін қалай бағалайсыз?

6) Сіздің ойыңызша, біздің университетте қолданылатын оқыту жүйесі жоғары білікті мамандарды тиімді даярлауға қаншалықты ықпал етеді?

7) Сіздің ойыңызша, біздің университетте оқу процесін ұйымдастырудың төменде көрсетілген міндеттері қалай шешілетінін бағалаңыз: «Жеке-дара оқу үшін жағдайдың толықтай жасалуы; Студенттердің өзіндік жұмыстарының тиімділігін және рөлін арттыру; Тиімді бақылау негізінде студенттердің нақты оқу жетістіктерін анықтау»

8) Сіз университеттің білім беру процесінде ақпараттық технологияларды қолдану деңгейіне қанағаттанасыз ба?

9) Сіз оқу процесінде оқу және ғылыми әдебиеттерді қаншалықты жиі пайдаланасыз?

10) Сіз оқу процесінде үлестірме әдістемелік материал, ПОӘК немесе силлабустарды қаншалықты жиі пайдаланасыз?

11) Сіз оқу процесінде электрондық оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар (CD және DVD-ге), электронды кітапхананы қаншалықты жиі пайдаланасыз?

12) Сіз оқу процесінде білім беру порталын қаншалықты жиі пайдаланасыз?

13) Сіз оқу процесінде қолданбалы компьютерлік бағдарламалар мен интернет-ресурстар, сілтемелерді қаншалықты жиі пайдаланасыз?

14) Сіздің ойыңызша, біздің университеттің оқу процесінде дәріс, практикалық сабақтар мен студенттің өзіндік жұмысы қаншалықты тиімді қолданылады?

15) Сіз қалай ойлайсыз, университетте қолданылатын компьютерлік тестілеу, ауызша емтихан, жазбаша емтихан (бақылау жұмысы) студенттердің білімін бақылау және бағалаудың тиімділігін арттыруға қаншалықты ықпал етеді?

16) Сіздің ойыңызша, университетте ағымдағы бақылау, аралық бақылау, емтихан студенттердің білімін бақылау және бағалау үшін қаншалықты тиімді қолданылады?

17) Сіз ойыңызша, біздің университетте кафедра мен деканаттың студенттердің оқу бағдарламасының мазмұнын анықтауға және оқу процесін ұйымдастыруға қатысуын көтермелеу қаншалықты тиімді жүзеге асырылады?

18) Сіз ойыңызша, біздің университетте жалпы пәндер мен оқу бағдарламалары бойынша оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу кезінде студенттердің қажеттіліктерін есепке алу қаншалықты тиімді жүзеге асырылады?

19) Сіз ойыңызша, біздің университетте оқу бағдарламасын жүзеге асыруда қолданылатын білім беру ресурстарының сапасын жақсартуға студенттер пікірлері қаншалықты тиімді жүзеге асырылады?

20) Сіз ойыңызша, біздің университетте оқытушылар әзірлеген оқу курстарының сапасын бағалау кезінде студенттердің пікірін ескеру қаншалықты тиімді жүзеге асырылады?

21) Сіз жалпы эдвайзерлердің жұмысының тиімділігін қалай бағалайсыз?

22) 19. Сізің ойыңызша, университетте студенттік өзін-өзі басқару органдарының жұмысымен, студенттерді ғылыми-шығармашылық, тәрбиелік шараларды ұйымдастыру және өткізу сапасымен, қоғамдық жұмыстағы жетістіктері үшін көтермелеу жүйесімен қаншалықты тиімді ұйымдастырылған?

23) Сіздің университеттің оқу процесін жетілдіру бойынша ұсыныстарыңыз

24) Сіздің ойыңызша, элективті пәндер каталогын қалыптастыру, тест тапсырмаларын сараптау, сессия қорытындысы бойынша студенттердің үлгерімін талдау оқу процесінде қаншалықты тиімді қолданылады? (тек оқытушылар үшін)

25) Сіздің ойыңызша, университеттің профессорлық-оқытушылық құрамының жұмысын сараптамалық бағалау (студенттердің оқытушыларды бағалау, әріптестердің оқытушыларды бағалауы, сарапшылардың оқытушыларды бағалауы) қаншалықты тиімді жұмыс істейді?

26) Сіздің факультет немесе кафедра оқытушыларының жұмыс сапасын қалай бағалайсыз?

Осы сауалнаманы толтыруыңызды сұраймыз. Жүргізілген зерттеудің мақсаты білім алушылардың оларға қолдау көрсету деңгейін анықтау болып табылады.

Барлық сұрақтарға нақты жауап беруді сұраймыз, өйткені сіздің жауаптарыңыз оқу сапасын басқару жүйесін жетілдіру үшін эмпирикалық негіз болады.