Жұмыс берушілердің түлектерді даярлау сапасына қанағаттануы

Ұйымның атауы

1) Сіздің кәсіпорныңыздың / ұйымыңыздың ұйымдық-құқықтық нысаны қандай?

2) Сіздің кәсіпорныңыз / ұйымыңыз қандай салаға немесе салаға жатады?

3) Қазіргі уақытта Сіздің кәсіпорныңыз/ұйымыңыз жоғары білікті мамандарға мұқтаж ба?

4) Сіздің ойыңызша, қазіргі уақытта әртүрлі еңбек нарықтарында «Білім беру» мен «Гуманитарлық ғылымдар» оқу бағыттарының жоғары білікті мамандары сұранысқа ие ме?

5) Сіздің ойыңызша, қазіргі уақытта әртүрлі еңбек нарықтарында «Құқық» пен «Әлеуметтік ғылымдар» оқу бағыттарының жоғары білікті мамандары сұранысқа ие ме?

6) Сіздің ойыңызша, қазіргі уақытта әртүрлі еңбек нарықтарында «Жаратылыстану ғылымдары» оқу бағыттарының жоғары білікті мамандары сұранысқа ие ме?

7) Сіздің ойыңызша, қазіргі уақытта әртүрлі еңбек нарықтарында «Техникалық ғылымдар және технологиялар» оқу бағыттарының жоғары білікті мамандары сұранысқа ие ме?

8) Сіздің ойыңызша, қазіргі уақытта әртүрлі еңбек нарықтарында «Қызмет көрсету» оқу бағыттарының жоғары білікті мамандары сұранысқа ие ме?

9) Сіз университет түлектерінің теориялық білімімен, кәсіби қызметте теориялық білімдерін қолдана білуімен, практикалық дағдылардың өзектілігімен, оларды практикалық қолдану үшін жеткіліктілігі және стандартты емес жағдайларда қолдана білу қасиеттеріне қаншалықты қанағаттанасыз?

10) Сіз университет түлектерінің бейімделу жылдамдығы, стресске төзімділік, күшін қалпына келтіру қабілетімен, ұжымда байланыс орнату қабілетімен, қарым-қатынас мәдениетімен, мекеме қызметтерін тұтынушылармен байланыс орнату қабілетімен, лауазымдық міндеттерді орындау және ішкі тәртіпті қатаң сақтау кәсіби-әлеуметтік қасиеттеріне қаншалықты қанағаттанасыз?

11) Сіз университет түлектерінің ұмтылысымен өз білімін жетілдіру, жаңа білімді өз бетінше игеру қабілетімен, заңнама негіздерін меңгеру, ҚР басқа нормативтік құқықтық актілерін білу, инновациялық әдістерді, технологияларды білуі, ақпараттық технологияларды игеруі қабілетері мен құқықтық, экономикалық және т.б. білімдермен қаншалықты қанағаттанасыз?

12) Жоғары білікті мамандардың жетіспеушілігі мәселесін шешу үшін Сіз әдетте не істейсіз (немесе қажет болған жағдайда)? (Жауаптардың 2 нұсқасына дейін болуы мүмкін)

13) Сіздің кәсіпорныңызда/ұйымыңызда маман лауазымына қабылдау кезінде сіз ең алдымен үміткердің кәсіби жетістіктері туралы құжаттардың қандай сипаттамаларына назар аударасыз? (Жауаптардың бірнеше нұсқасын таңдауға болады)

14) Сіз біздің университеттің қанша түлегін жұмысқа қабылдадыңыз?

15) Сіз біздің түлектерімізді қазіргі уақытта және болашақта жұмысқа қабылдауға ниеттісіз бе?

16) Сіздің кәсіпорныңыз соңғы үш жыл ішінде бейіндік мамандықтардың түлектері/студенттерін тарту мақсатында университетпен ынтымақтастықта болды ма? Олай болса, бұл ынтымақтастық қандай нысандарда жүзеге асырылды? (Жауаптардың бірнеше нұсқасын таңдауға болады)

17) Сіз қалай ойлайсыз, сізге қажетті профильдің жоғары білікті мамандарын дайындауға қандай пәндер мүмкіндік береді?

18) Біздің университеттің түлектерін даярлаудағы негізгі артықшылықтарды көрсетіңіз (жауаптардың бірнеше нұсқасын белгілеңіз)

Осы сауалнаманы толтыруыңызды сұраймыз. Жүргізілген зерттеудің мақсаты білім алушылардың оларға қолдау көрсету деңгейін анықтау болып табылады.

Барлық сұрақтарға нақты жауап беруді сұраймыз, өйткені сіздің жауаптарыңыз оқу сапасын басқару жүйесін жетілдіру үшін эмпирикалық негіз болады.